عنوان : كد رشته های تحصیلی جدید در واحد نقده برای ورودی مهر 94
کد خبر : ۱۹۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۲۶:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کدر رشته     40657

کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک  کد رشته    40134

کارشناسی ناپیوسته  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  کد رشته   41013

کارشناسی پیوسته  حسابداری   21301

کد رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق  40119

جهت ثبت نام به سایت معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایید . یا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده مراجعه فرمایید تا مراحل ثبت نام صورت گیرد . بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0