عنوان : تكمیل ظرفیت كارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی
کد خبر : ۱۹۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ 
ساعت : ۱۵:۴۶:۲

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

با توکل به خداوند متعال علاوه بر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دومین رشته مقطع کارشناسی ارشد ( آموزش و پرورش ابتدایی ) نیز در واحد نقده دانشجو می پذیرد . جهت ثبت نام به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه شود .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0