عنوان : سه شنبه های مهدوی
کد خبر : ۲۰۰۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ 
ساعت : ۱۱:۲۶:۵

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

آقا جان چندی است سه شنبه هایمان را مهدوی کرده ایم تا آمدنت را تمرین کنیم.
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نقده با همکاری کانون قرآن و عترت و مهدویت سه شنبه های هر هفته نذرهایی با نیت سلامتی و ظهور امام زمان(ع)،آماده و در بین دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه توزیع میکنند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0