عنوان : حماسه نه دی
زير عنوان : بزرگداشت حماسه نه دی
کد خبر : ۲۰۰۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۶:۴۴:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکترحسین سلطانی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نقده
فتنه 88 سعی در جدا کردن مردم از ولایت دارد.
در فتنه ۸۸ سعی در جدا کردن خواص از
ولایت را داشتند که بعضا موفق شدند .اما توان مردم و محبت آنها را به ولایت دیدند هم اکنون سعی در جدا کردن مردم از ولایت دارند .
از نظر آنها مهمترین راهکار  برای جدا کردن مردم از ولایت معیشت و اقتصاد مردم است و به همین دلیل اتاقهای فکری را در این راستا در خارج تشکیل و جریاناتی در داخل آن را هدایت میکنند.
امروز مشکل کشور ما لیبرال هاست .رفته اند در خارج درس خوانده و چند کتاب ترجمه کرده اند و ادعای دغدغه مردم دارند.تا زمانی که تفکر جهادی و انقلابی نداشته باشیم و به فکر کدخدا برای حل مشکلات باشیم موفق نخواهیم شد .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0