عنوان : روز درختكاری
کد خبر : ۲۰۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 
ساعت : ۱۳:۴۶:۳۶

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

کاشت 170 نهال گردو به مناسبت هفته درختکاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0