عنوان : روز پاسدار
زير عنوان : دیدار هییت رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده با فرمانده محترم سپاه به مناسبت روز پاسدار
کد خبر : ۲۰۱۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۴۳:۶

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0