عنوان : سه شنبه های مهدوی
زير عنوان : پذیرایی از دانشجویان و کارکنان و اساتید محترم با کیک و شیرینی
کد خبر : ۲۰۱۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0