رو عنوان : قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات
عنوان : قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات
کد خبر : ۲۰۲۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
ساعت : ۱۳:۳۳:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات
ثبت درخواست های نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ 98/03/18 لغایت 98/04/18 از طریق سامانه منادا انجام می شود
سامانه منادا به آدرس https://www.monada.iau.ir


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0