عنوان : تاریخ انتخاب واحد
زير عنوان : تاریخ انتخاب واحد
کد خبر : ۲۰۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 
ساعت : ۸:۲۴:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دانشجویان محترم  مهلت انتخاب واحد فقط تا
۲ مرداد خواهد بود و تمدید نخواهد شد . لذا هر چه سریعتر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید .بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0